top of page

Fysioterapeut

 

 

Ved Heimdal Helsehus jobber det 5 fysioterapeuter , 1 manuellterapeut  og treningsfysiolog samt 2 helsesekretærer som til enhver tid betjener resepsjon og administrerer timebestillinger.

Vi kan tilby effektiv og forskningsbasert behandling av de fleste lidelser og plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg til fysioterapi og manuellterapi tilbys også akupunktur, trykkbølgebehandling  og medisinsk treningsterapi.

Medisinsk opptrening gjøres i nært samarbeid med Frisk Medisinske Treningssenter.

Klinikken vektlegger nært tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell på helsehuset.

Alle terapeutene har avtale med NAV men innimellom kan det jobbe terapeuter uten avtale på huset.

 

Manuellterapeuten er primærkontakt og har henvisning – og sykemeldingsrett.  I tillegg kan manuellterapeuten henvise til spesialist, røntgen/ MR /CT/ og fysioterapi.

bottom of page